2021-2030 KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

Strateji planı hakkında Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’nın açıklamaları;

Milletimizin hasletleri arasında bulunan, saygı ve sevgi kurallarına bağlı olarak trafik kültürünün devamlılığının
sağlanması ve trafik kurallarına uyulması yönündeki mevcut duyarlılığın güçlendirilmesi hepimizin ortak hedefidir.
Stratejik planlar, devletlerin ve kurumların orta ve uzun vadeli hedeflerini, temel ilkelerini, performans
kriterlerini ve bunlara ulaşmak için izleyeceği yöntemleri içeren belgelerdir. Yalnızca bölgesinde değil küresel ölçekte de
önemli bir aktör konumunda olan ülkemizin, kamu hizmetlerini daha nitelikli ve etkin sunmasında önemli bir rol oynayan
stratejik planlar, kurumlarımız açısından bir yol haritası niteliğindedir.
Türkiye’nin son 18 yılda kat ettiği mesafede, hazırladığımız ve uyguladığımız stratejik planların büyük
önemi vardır. Son dönemde eğitimden sağlığa, yargıdan güvenliğe, ulaşımdan savunmaya kadar geniş bir alanda
gerçekleştirdiğimiz reformlar sayesinde ülkemizi, bölgesinin istikrar ve güven adası haline getirmeyi başardık. Bu noktada,
trafik kurallarına uygun davranışların bir medeniyet ve vatandaşlık görevi olduğu bilincini artıracak ve Aziz Milletimizi
çok daha ileri seviyelere taşıyacak stratejik adımların atılması zaruridir.
16 Nisan 2017 tarihinde milletimizin teveccühü ile tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sonrasında,
yeni ve büyük bir değişim sürecine girmiş bulunmaktayız. Önceden olduğu gibi, bu yeni dönemde de hedefimiz;
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek, kamu hizmetlerinden azami derecede istifade etmelerini
sağlamak, huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatımızı sürdürebilmek amacıyla tüm engelleri kaldırarak, 2023 hedeflerimiz
ile 2053 ve 2071 vizyonumuzun hayata geçirilmesi yolunda ülkemize ve milletimize yepyeni ufuklar açmaktır.
2012 yılında tarafımızdan uygulamaya konulan “2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve
Eylem Planı” doğrultusunda, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde
sorumlu paydaş kurum ve kuruluşlarla çok önemli çözüm önerileri hayata geçirilmiştir. Karayolu trafiğinin tüm unsurlarını
kapsayacak şekilde, karayolu altyapısının hayal edilemeyecek noktalara getirilmesinden, araçların güvenlik özelliklerinin
artırılmasına, kurumsal yapının güçlendirilmesinden, nitelikli ve eğitimli personel sayısının artırılmasına, ambulans ve
sağlık kuruluşlarının imkân ve kapasiteleri başta olmak üzere, kaza sonrası müdahale çalışmalarından modern araç, gereç
ve donanımların milletimizin hizmetine sunulmasına kadar çok önemli gelişmeler sağlanmıştır.
Trafikte can kayıplarının azaltılması konusunda 2020 hedefini yakalayan çok az sayıdaki ülkeden biri olan
ülkemiz; “Söz konusu insan ise; trafikte “1” can kaybı bile fazladır!” anlayışıyla trafik kayıplarının azaltılması
için şimdiye kadar gösterdiği gayretlere bundan sonra da devam etme azmindedir.
Bir devlet politikası olarak ele alınmakta olan karayolu trafik güvenliği alanında tarafımızdan çok kapsamlı
politikalar ve tedbirler üretilerek uygulamaya konulmakta olup, ülkemizin trafik güvenliği alanında 2030 hedeflerine
ulaşarak dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri konumuna gelmesi için yürütülen çalışmaların etkili ve sürekli bir
şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, çok sayıda kurum ve kuruluşun işbirliği içerisinde çalışmasını gerektiren çok yönlü bir alan olan
karayolu trafik güvenliği konusunda bütün kurumlarımız; sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğini alarak uyum
içerisinde çalışmalarına devam edecekler ve bu strateji belgesiyle kendilerine görev ve sorumluluk verilen tüm paydaşlar
tarafından belirlenen hedeflerin yerine getirilmesine azami gayret gösterilecektir.
Bu minvalde, “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi”nin hazırlanmasında emeği geçen
tüm kamu kurumu ve kuruluşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür eder, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını
dilerim.
Recep Tayyip ERDOĞAN / CUMHURBAŞKANI

Birçok yönüyle hayatımızın merkezinde yer alan trafik, bir yaşam belirtisi olduğu kadar günümüz dünyasında
ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “halk sağlığı
sorunu” olarak tarif edilen trafik kazaları, dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişinin hayatını kaybetmesine,
yaklaşık 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır.
2011 yılında bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğü ve talimatları doğrultusunda
hazırlanan ve öncelikli hedef olarak trafik kazalarındaki can kayıplarını %50 oranında azaltmayı hedefleyen “2011-
2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” esas itibarıyla ülkemizde bu meselenin çözümüne dönük
yeni bir yaklaşımın da ilk adımı olmuştur.
2017 yılında yayınlanan “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” ise; bu plan dâhilinde atılacak
yeni somut adımların, yeni tedbir ve stratejilerin tarif edildiği güncel bir yol haritası olmuştur. Bu belgede kısa, orta
ve uzun vadede alınması gereken tedbirler planlanmıştır. Denetim ayağında, denetleme mantalitesinin de değiştirilmesi
hedeflenmiştir. Tuzak radar/tekrarlanan radar uygulamalarına son verilmiş ve 2.155 km’lik otoyol ağında HGS/OGS ile
giriş çıkış gişeleri arası Ortalama Hız Tespit Sistemi’ne geçilmesi neticesinde 2017 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında bu
sistemin kullanıldığı otoyollarda ölümlü kaza sayısında %33, can kayıplarında ise %30 azalış sağlanmıştır.
Maket/Model Trafik Ekip Araçları, drone ve helikopterler aracılığıyla Havadan Trafik Denetimi, “Kaza Kara
Noktaları”nda nokta atışlı denetimler, bayramlarda alınan ilave tedbirler, şehirlerarası otobüs denetimleri, okul servis
araçlarına yönelik denetimler ile birlikte 2018-2019 yıllarında yürütülen genel trafik denetim sayılarında %23 oranında
artış sağlanmıştır.
Yeni dönem trafik stratejisinde toplumsal farkındalığın artırılarak, mevcut sürücü ve yaya davranışlarının
değiştirilmesi için kamuoyunda trafik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kampanyalar hayata geçirilmiştir.
“Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük”, “Kemerin Ses Getirsin”, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” gibi pek çok trafik
güvenliğine hitap eden kampanya etkinlikleri ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenmiştir. 2019 yılında yürütülen
projeli faaliyetler çerçevesinde; kusurlu olarak en çok kaza yapan 3.500 sürücüye yeniden eğitim verilmiş, Çocuk Trafik
Eğitim Parkları yenilenmiş ve sayıları artırılmıştır. 2019 yılında bu parklarda 148 bin 585 çocuğumuz eğitim almış,
“Trafik Dedektifleri Çocuk Eğitim Projesi” kapsamında 7.2 milyon çocuğumuza, 2 adet Mobil Trafik Eğitim Tırı
ile 53 ilde 526 okulda 37 bin 511 öğrenciye, umuma açık alanlarda 490 bin vatandaşımıza olmak üzere toplamda 13,5
milyon kişiye trafik eğitimi verilmiştir.
2018 yılından itibaren toplam 5.934 personelin mezun olduktan sonraki ilk atamaları doğrudan trafik
birimlerine yapılmış, atamalardan önce şehirlerarası yollarda her 20 kilometreye 1 trafik ekibi düşerken, bu mesafe 16
kilometreye inmiş, önceden 19 bin kişiye bir trafik ekibi düşerken bu sayının da 16 bine indirilmesi sağlanmıştır.
Tüm bu stratejik yaklaşımlara, devrim niteliğinde önemli bir adım daha ilave edilmiş, yapılan düzenleme ile
“Yaya Öncelikli Trafik Anlayışına” geçilmiş ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bir kampanya
halinde duyurulmuştur. Uygulamanın başladığı ilk bir yıllık periyotta yaya ölümlerinde %22’lik bir azalış sağlanmış ve ilk
yıl için yaya ölümleri 495’ten 385’e indirilmiştir.
Bu çerçevede, “2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” hedeflerine bir yıl
önceden ulaşılmıştır. Uluslararası bir standart olan 100 Bin Kişi Başına Trafik Kazalarındaki Can Kaybında dünya
ortalaması 18, Avrupa Birliği ortalaması 5 iken, ülkemizde bu rakam 2015’te 9.6 seviyesindeyken 2019 sonu itibarıyla
6.6’ya gerilemiştir. Aynı şekilde, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; dünyada 2000-2016 yılları arasında bu rakam
18.8’den 18.2’ye gerilemişken, Türkiye’de ise son 4 yılda 9.6’dan 6.6’ya gerilemiş olmasının, dünya ortalamasının üstünde
bir gelişme olduğu anlamını taşıdığı açıktır. Net rakamlarla ifade edildiğinde; 2015 yılında trafik kazası sonucu toplam
can kaybı 7.530 iken, 2018’de 6.675’e ve 2019 sonu itibarıyla da 5.473’e indirilmesi sağlanmıştır.
Özellikle 2018-2019 arasında ölümlü kaza sayısındaki %22.4’lük, olay yeri can kaybındaki %25.1’lik azalış,
dünyada örneğine rastlanmayacak ölçüde hızlı bir düşüştür. Kıyaslamada kolaylık olması açısından, 2011 yılı 100 endeks
kabul edildiğinde, 2016–2019 sonu arasında araç sayımız 131.1’den 143.9’a, sürücü sayımız 123.8’den 134’e yükselmiş;
buna karşılık ölümlü kaza sayımız 93.3’den 67.8’e, can kaybı sayımız ise 91.1’den 65.8’e gerilemiştir.

Yeni dönemin yol haritası olan “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ile insanı, trafik
sisteminin merkezine yerleştiren “Güvenli Sistem Yaklaşımı” takip edilecektir. İnsanoğlunun hata yapabileceği
gerçeğinden hareketle, Güvenli Sistem Yaklaşımı sayesinde insanları hata yapmayacak hale getirmenin yanı sıra, trafikteki
olası hataları telafi edecek ve örtecek bir trafik sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemin hedefleri
arasında; daha güvenli yollar, daha güvenli işaretleme ve sinyalizasyon sistemleri, daha güvenli araçlar ve insanı hataya
sevk etmeyecek daha güvenli ve işlevsel hız sınırları oluşturmak, kaza sonrası müdahale ekipmanlarının ve yöntemlerinin
kusursuzluğunu temin etmek bulunmaktadır.
Trafik kazalarının konusu insan hayatı olduğu için, buradaki “1” sayısı bile bizim için büyük bir sayıdır ve bunu
“0” yapana kadar kendimizi başarılı görmemiz, elbette ki mümkün değildir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan destekleri ve talimatlarıyla, hatta zaman zaman kampanyalarımıza bizzat
katılımlarıyla, trafik güvenliğinin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalara bir ivme kazandırılmıştır. Kendilerine bu
vesileyle de ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum.
Bu başarıda emeği geçen herkese, görevli tüm arkadaşlarımıza, kurallara uyan, uymaya gayret gösteren tüm
vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, kaybettiğimiz canlarımıza Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı
kardeşlerimize de acil şifalar diliyor ve tüm paydaşlarımızın müşterek çabası ile hazırlanan “2021-2030 Karayolu
Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ile 2023 trafik güvenliği vizyonumuzu yansıtan, Karayolu Trafik Güvenliği
Eylem Planı (2021-2023)”ün hayırlı olmasını diliyorum.
Süleyman SOYLU
İÇİŞLERİ BAKANI

Dosyayı aşağıdaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s