2021-2030 KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

Strateji planı hakkında Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’nın açıklamaları; Milletimizin hasletleri arasında bulunan, saygı ve sevgi kurallarına bağlı olarak trafik kültürünün devamlılığınınsağlanması ve trafik kurallarına uyulması yönündeki mevcut…… Read more “2021-2030 KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ”

Bunu derecelendir: