YEREL PAYDAŞLARIN DESTEKLENMESİ

 5.BÖLÜM: YEREL PAYDAŞLARIN DESTEKLENMESİ VE SÜRECE DAHİL EDİLMESİ: ORTAK KARAR ALMANIN GÜÇLÜ VE KISITLAYICI YANLARI

Bisiklet altyapısına halkın talebi giderek artmaktadır. Politik desteğin zayıf olduğu durumlarda bu talep daha yüksek sesle dile getirilmektedir.  Çevreciler, bölge komisyonları, bisiklet grupları, kentsel hareketliliğin yönetilmesi noktasında resmi planlama birimlerine karşı yetkin ve güçlü bir mevkidaş olabilirler. Yüksek motivasyona sahip bu gruplardan, erken planlama aşamasında yeni fikirler ortaya atılmasını sağlamak, karşılıklı temel ihtiyaçları anlamak, son kararların sahiplenilmesi duygusunu arttırmak için faydalanmak çok kritiktir. Bu paydaşların verdiği danışmanlık düzeyi ne olursa olsun, sürece ne derinlikte dahil olurlarsa olsun yerel yönetimler bu gruplara planlama sürecinin sonunda son sözün kendilerine ait olduğunu bildirmelidir. Budapeşte ve Dublin’den alınan dersler bu bölümde anlatılmıştır.

Katkı sağlayanlar:

Damien O Tuama (Dublin, İrlanda), Janos and Zsolt Kilian (Budapeşte, Macar Bisikletliler Kulübü)

 

(34) “Karar verme süreçlerinde halkın katılımı kilit noktadır. Ayrıca kendi içinde bir mantığa sahip olması için her yeni uygulamanın fizibilitesinin yapılmış olması esastır.”

Idoia Garmendia, Vitoria-Gasteiz başkan vekili

5.1 Critical Mass (Kritik Çoğunluk eylem grubu)’in gücü

Vatandaşların oluşturduğu eylem gruplarının, hem bisiklet altyapıları için talep yaratma ve kapsamlı olarak uygulanabilir çözümlere ulaşılması konusunda oynadıkları rol vazgeçilmezdir. Bu bölümdeki örnekler, gönüllü organizasyonların, otomobilin baskın olduğu şehirlerde bir dönüşüm başlatabileceğinin altını çiziyor.

Günümüzde gelişmiş bisiklet kültürünün tadını çıkaran Hollanda her zaman bisiklet dostu olmamıştır. 1960 ve 1970’lı yıllarda Hollandalı politikacılar, şehirlerinde daha fazla ve geniş yollar hatta daha geniş anayollar görmekten memnundular. Araba trafiğine daha fazla yer açmak için hatırı sayılır para harcadılar, ve bisikleti eski moda olarak gördüler. Amsterdam’da motorlu taşıtlardan oluşan trafiğin yan etkileri ve zararları ortaya çıkmaya başladığında, vatandaşlar kendilerini yollarda güvensiz ve korunaksız hissettiler. Onlar toplumun gücünü fark ettiklerinde, otomobil hakimiyeti ve hava kirliliğine karşı protestolar organize ettiler. Bir Bisikletçiler Birliği (Cyclists’ Union) kuruldu ve politikacılar ve yöneticilerle ileriye dönük bir önleyici tedbirler alınmasına yönelik işbirliği için güçlendirildi. İşbirliğinde uyuşmazlıklar olsa da bu birçok olumlu politik değişime yol açtı. 5.1’de resimler o dönemdeki değişimi gösteriyor.

Birkaç yıl sonra Budapeşte’de de benzer şeyler oldu. Üç STK’dan küçük bir bisiklet aktivist grubu 2004 yılında, uluslararası otomobilsiz kent gününde ilk Critical Mass Budapeşte etkinliğini organize etti. O dönemde Budapeşte’de bisiklet kullanım oranı %1’in altındaydı ve eylemciler bisiklet altyapısının ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için mücadele ettiler. Büyük bütçeler olmadan yaratıcı şablonlarla, çıkartmalarla, yüzlerce gönüllüyle, organizatörler, Budapeşte’nin önemli caddelerinde yapılacak olan miting için 4000 kişiyi toplamayı başardılar. O zamandan beri yılda iki kere organize edilen bu buluşma zaman içinde bir yeraltı protestosundan 2008’de 50.000 katılımcıya ulaşan bir bisiklet tatiline dönüştü. Bu hareket uluslararası gazeteler ve televizyon istasyonlarında büyük ses getirdi. Kendine özgü dinamikleri olan Budapeşte örneğinde bu mücadele sadece belediyeyi, ulusal yetkilileri ve her eğilimden politikacıları ikna etmeyi değil, aynı zamanda bisiklet dostu, kaliteli bir bisiklet altyapısı olmamasına rağmen halkı bisiklete teşvik etmek için de çaba sarfetti. 2004 ve 2012 yılları arasında bisiklet kullanımı %1’den %4-5’e çıktı.

Organize gönüllü eylemleri 1970’lerin sonunda İrlanda’da baskın otomobil kültürüne meydan okudu. O yıllarda Voluntary Service International (VSI)(Uluslararası Gönüllülük Hizmeti), Give Way to Bikes(Bisikletlere Yol Verin)  adlı Dublin bisiklet raporunu yayınladı (1979) ve bunu 1980’lerin başlarında şehir içi yol düzenlemeleriyle ilgili protestolar takip etti. Bu rapor Cyclist’s Action Group in Dublin (Dublin Bisikletliler Eylem Grubu), Cycle Folk(Halk Bisiklet) guruplarının kurulmasının ve 1993’te Dublin Cycling Campaign( Dublin Bisiklet Kampanyası)’nın kurulmasının önünü açmış oldu.(Bkz. Resim 5.2) Takip eden yıllarda bisiklet kampanya grupları ya da dernekler, Galway ve Cork gibi diğer İngiltere şehirlerinde de ortaya çıktı. Bu dernekleri, Waterford, Dundalk, Maynooth, Skerries, Sligo, Limerick, Wersport (Co.Mayo), Malahide ve Naas’daki küçük gruplar takip etti. Bütün bu dernekleri bir çatı altında birleştiren Cyclist.ie (www.cyclist.ie) 2009’da, ulusal seviyede ve bütün ada düzeyinde lobi çalışmaları yapmak için kuruldu. Bu organizasyon, büyük ölçekli şehir derneklerinin yürüttüğü işlerin ilerlemesine ve yerel grupların kurulmalarına yardım etmektedir. Şimdi Avrupa Bisikletliler Federasyonu (European Cyclists’ Federation ‘ECF’) ‘nun İrlanda’lı üyesi olarak Cyclist.ie ulusal düzeydeki yetkililerin tek bir çatı örgütle(bir çok yerel grup ve derneği temsil ederek) muhatap olmalarını sağlamıştır. Bunun etkili bir strateji olduğu düşünülmektedir.  Bakınız resim 5.3.

 

 5.2 Fikirler, çözümler ve planlar üretmek.

Kışkırtıcı değişimler ya da zorlayıcı mevcut kültüre ek olarak STK’lar ve yerel paydaşlar zengin bir bilgi birikimi oluşturarak fikirler, çözümler ve planlar üretme konusunda yardımcı olabilirler.

Bisiklet politikalarının şekillendirilmesi aşamasında, yerel bisiklet dernekleri yeni fikirler ve girişimler için kapsamlı bir kaynak olabilir. İrlanda’da tabana yayılmış halk organizasyonlarından gelen birçok talep Ulusal Bisiklet Politikaları Çerçeve Planının(National Cycle Policy Framework (NCPF) (2009 Ulaştırma Dairesi (Department of Transportation 2009) yayınlanması ile kamu politikaları olarak uygulanmaya başlamıştır. Bkz şekil 5.4. Bu taleplerin arasında, şehir içi hız sınırının azaltılması, sürücülerin bisikletlilere karşı olan davranışlarının geliştirilmesi (örn: sollama sırasında korunması gereken mesafeye uyulması çağrısı ve sürücü eğitmenleri için yeniden gözden geçirilmiş bir eğitim müfredatı) ve birçok planlamacı ve uygulamacıları tarafından ele alınmış yol güvenliği. Burada başarı, politikacıların bizzat çalışmalarının yanı sıra ulaştırma bakanlığındaki üs düzey yetkililerin bu konudaki bilgi birikimine de bağlıdır. Şimdi kampanya yürütenlerin karşısına çıkacak zorluk, belirledikleri yaklaşımın yol tasarımlarına ve trafik yönetimine(ki burada temel algı hala motorlu taşıt trafiğinin diğer her şeyin üstünde düşünülmesi gerektiğidir) adapte edilmesi ve NCPF gibi yenilikçi politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Birçok ülkede iyi bisiklet politikaları ve tanıtımı konusunda uzmanlık bilgileri hala şekillendirilmektedir. Karar vericiler bisiklet savunucularının yerelden ve diğer şehirlerden elde ettiği bilgi birikiminden yararlanabilirler. STK’lar, bisiklet ve hareketlilik hakkında linkler, makaleler, kitaplar, videolar, finansal kaynaklar, anketler ve daha fazlasını barındıran, yöneticilere zaman ve enerji kazandıracak çevrim içi bir veri tabanı oluşturabilirler.

Yerel paydaşlar da günlük yaşamdan edindikleri tecrübelere sahiptir. Bölge sakinleri ve yerel işyeri sahipleri tehlikeli noktaların neresi olduğunu bilir. Sorunlu noktaların haritalarını oluştururken onlardan destek talep etmek, anketler uygulamak, halka açık tartışmalar düzenlemek faydalı olabilir. Politikaların şekillendirilmesi konusunda sürece onların dahil edilmesi hem halk, hem de politikacılar için iyidir.

Budapeşte ‘de ilk halk toplantısı, halkın düşüncelerinin ele alınması ve bir bisiklet çalışma grubu kurulduğunun duyurulması için STK’lar tarafından yapıldı. Bisiklet çalışma grubu sayısız bölgesel STK’sının üyelerini, deneyimli ve motivasyonu yüksek planlamacıları, trafik mühendislerini, psikologları ve iletişim uzmanlarını 2007-2013 EC finansal dönemi için bir ulusal bisiklet politikası teklif dosyası hazırlamak üzere bir araya getirdi. 2006-2010 yılları arasında Başbakan tarafından görevlendirilen ilk ulusal bisiklet koordinatörü olan Adam Bodor şunları söyledi: ‘Beş bakanlık ve çok sayıda STK ilk toplantılara katıldı ve hiçbir şey, yeni hükümete fikirlerini sunarlarken STK’ların kendi arasında yaşanan bir anlaşmazlık kadar kötü olamazdı. Amaca uygunluk ve bisikletlilerin talepleri arasında karşılıklı bazı ödünler verilse de güzel bir bisiklet planı taslağı kabul edildi.

En iyi uygulamalara dayandırılarak, 2007-20013 Macaristan Bisiklet Programı (Cycling Hungary Programme) günlük bisiklet kullanımını arttırmak için, bisiklet turizmini geliştirmek için, bisiklet kazalarını azaltmak ve profesyonel bisiklet sistemlerini geliştirmek için şekillendirildi. Otoriteler ve Macar Bisikletçiler Grubu (Hungarian Cyclists’ Club-HCC) gibi NGO’s için bu öğrenme süreci iki yıl sürdü ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan birçok uluslararası proje tarafından desteklendi. (Örnek olarak CARMA – Cycling Awareness and Martketing, Active Access, LifeCycle, Volunteers Of Cyclinng Academy verilebilir.)

Ulaştırma bakanlığı yetkilileri bisikleti trafikte diğer araçlarla eşit gören, yerel paydaşlara göre en iyi başarıları arasında olduğu düşünülen ama ne standartlara uyan ne de yasanın istediklerini yapan bir Yol Tasarım Rehberi (Road Design Guideline)  oluşturdu. Avrupa Komisyonu’ndan ortak fona müracaat ederken bu ilkelere bağlı kalınması istendi ve ayrıca bir STK’nın desteklediği projelere fazladan, (toplam puanın %5’i), puan verildi. Bu durum gelişim planlarına erişimi kolaylaştırdı ve genel olarak bir şeffaflık sağladı. Kırmızı ışıklarda bisikletlinin sağa dönmesine izin verilmesi gibi bazı konularda anlaşmazlık çıktığında, beyin fırtınasına STK’ların katılması konusunda benzeri görülmemiş bir uygulamayla hem bisiklet alt kültürlerinin kanaat liderlerinin hem de genç plancıların fikirleri değerlendirilmiştir.

Avrupa’da bisiklet dernekleri ya da ECF gibi birçok derneği bünyesinde barındıran çatı kurumlar da OECD, UN, WHO gibi Avrupa ve dünya genelinde faaliyet gösteren birçok kurumla olan sağlam ilşkileri sayesinde politikalar üretilmesi ve bisiklet farkındalığının arttırılması konularında önemli katkılar sağlayabilirler.

5.3 Toplumun farkındalığının genişletilmesi

Başarılı bir programın vazgeçilmez birleşenleri olan pazarlama ve iletişim konuları ele alındığında, mühendislik ve bisikletle ilgili yasal planların yanı sıra, paydaşlar ve STK’lar da kilit rolü oynayabilir ki bu başarılı bir programın temel bileşenidir.

Örneğin HCC, bisiklet kampanyaları konusunda Macaristan’ın en önemli organizasyonudur. ‘İşe Bisikletle Gidelim’ – (‘The Bike to Work’) 2006’da bu bisiklet kampanyası Ulaştırma bakanlığı tarafından duyurulan ilk pilot projeydi. Deneme projesi olarak devam eden ilk yılın ardından, yılda iki kere yapılan ve 10.000 bisikletliye ulaşmayı başaran proje HCC tarafından koordine edildi. Bu kampanyaya, web sitelerinde bisiklet projelerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili dersler bulunan LifeCycles projesi tarafından eş finansman sağlandı. Şimdiye kadar ‘Bisikletle İşe Gidelim’ – (‘Bike to Work’) kampanyası Macaristan’da çok iyi bilinen bir markaya dönüşmüştür.

Ticari işletmeler ve medya güçlü birer müttefik olabilir, fakat her zaman bisiklet girişimlerine olumlu tepkiler vermezler. Halkın dikkatinin çekilmesi gereken bir konu da şehir merkezlerinde, sosyalleşme, alışveriş ihtiyaçlarını gidermek, bisikletçiler ve yayalar için daha az tehdit barındıran daha sakin caddeler yaratmak için hız limitlerini düşürmek üzerinde tartışmaktır. Bu tarz bir girişim, şehrin seçilmiş politikacılarından olan, meclis üyesi Andrew Montague’nin güçlü önderliğinde 2009’da Dublin’de geliştirildi. Ancak 2010’da İrlanda’da otomobil reklamları için harcanan para 21 milyon Euro idi (Neilsen Reklamcılık, Haberleşme Servisler,2011). Medyanın otomobil yanlısı tutumu, (yanlış bilgilendirmeler de yapılarak), kent meclisi üyelerini bu durumu kontrol etmeye itti ve 30km/h altında hızla gidilmesi gereken bölgeler oluşturuldu. Bun detek olarak, yerel bisiklet derneği Dublin Bisiklet Kampanyası, 30km/saat hız sınırı bölgelerinin varlığını sürdürebilmesi için çok sayıda STK’nın bir araya getirildiği iyi araştırılmış ve iyi organize edilmiş bir kampanya yürüttü. Önyargılar kırıldı, kazanımları anlatıldı ve seçilmişler, bu daha güvenli ve daha sakin 30 km hız sınırı bölgelerinin devam etmesi konusunda ikna edildi ve küçük bazı değişikliklerle uygulama kabul edildi. Bisiklet derneği bu şekilde politikaların uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda kent meclisine destek vermiş oldu ki bu destek olmasaydı bu iyi uygulama zaman içinde ya güçsüzleştirilecek, ya da tamamen ortadan kaldırılabilecekti. İngiltere’deki ‘20’s Plenty for Us’ (20 mil/saat hız yeterlidir) gibi birçok ülkede devam etmekte olan kampanyalar, bisiklet savunucusu grupların ve derneklerin yerel yönetimlere ve resmi kurumlara sağladıkları desteğe güzel örneklerdir. Graz, Avusturya’da esnaf başlangıçta hız limitinin düşmesine karşı çıktılar fakat daha sonra insanların otobüsle, tramvayla, yürüyerek ve bisikletle de alışverişe gelebildiğin görünce ikna oldular.

 

STK’lar, haber bültenleri, internet ve sosyal medya aracılığıyla on binlerce insana ulaşılmasına yardım edebilir, şehrin kulağı, ağzı ve bisiklet kampanyalarının ideal partnerleri olabilirler. Aynı zamanda STK’ların partner olarak, organizatör olarak ya da şehrin yasal temsilcisi olarak katılabileceği birçok uluslararası eğitim konferansları, fon destekleri ve  projeler vardır. STK’lar ve yerel paydaşlar aynı zamanda bisikleti desteklemeyen daha çok kişiye ulaşmak için etkili bir yol olan festivaller ve eğlence etkinlikleri düzenleyebilirler. İrlanda’da bisiklet festivallerine örnek olarak Cork Cycling Festival  ve Kerry Biycle Festival  gösterilebilir.

Lonrada’daki bisiklet kullanan gruplar(LCC) 1981 seçimlerinin ardından büyük bir bisiklet gezisi düzenlediler. Bu etkinlik Country Hall’da  yeni liderden bisikletle ilgili üç uygulamayı hayata geçirmesini talep etmek için gerçekleştirildi. Yeni başkan bu talebi hemen kabul etti ve hemen ardından beş yıllık yenilikçi profesyonel bisiklet planlama süreci Londra’da başladı.

Daha yakın zamanda, 2006’da ulusal seçimlerden önce Macaristan’da STK’lar ‘Tour de Votes’ adında, aktif ulaşım konusunda farkındalığı arttırmak için, ulusal parti seçim merkezlerinin arasında bir bisiklet buluşması organize etti. Yaklaşık olarak bin seçmen, uzun dönem bisiklet planları, devam eden ağlar, Ulusal Anayol Kurallarının gözden geçirilip düzeltilmesi, motordan arındırılmış kesin bir trafik modeli, yoğun bölgelerde ve şehir merkezlerinde trafiği yatıştırmak için yenilikler, bisiklet park sistemleri ve bisikletin şehir ulaşımına entegrasyonu gibi konuların gerekli olduğunu belirten bisikletçi dilekçelerini dağıttı. Parlamentodan, trafik güvenlik komitesine kadar bütün otoritelerin temsil edildiği Bisiklet Koordinasyon Ofisi seçimden kısa bir süre sonra çalışmalara başladı.

 5.4 STK’lar ve yetkili merciler arasında etkili ilişkiler kurulması

Bölgedeki paydaşlar ve resmi otoriteler arasındaki etkili iletişim için bütün gerekenler şeffaflık, netlik ve tutarlılıktır.

Şeffaflık, iyi ilişkiler kurma ve güven oluşturmada hassas bir noktadır. Gerçeklerden bahsetmek için bisiklet ve yol kazaları hakkında kesin bilgilere sahip olunmalıdır. Budapeşte’deki organizatörler için planların ve öncesindeki plan taslaklarının elde edilmesi tamamen planlamacılar, otoriteler ve belediye yetkilileri arasındaki ilişkiye bağlıydı ve bu durum çalışmaların yürütülmesinin önünde büyük bir engeldi. Fikirler tartışılmalı ve belgeler mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde halkla paylaşılmalıdır. Plandaki hatalar ne kadar çoksa ve bu hatalar ne kadar geç düzeltilirse o kadar az kabul görür ve maddi bedeli herkes için daha yüksek olur.

Ayrıca bütün katılımcılar, süreçte yer almalarının doğasını ve süreçte alınan ortak kararları iyi anlamalıdırlar. Örnek olarak, bir projenin geliştirilmesi aşamasında şu bilgileri veya belgeleri gereksiz tekrarlara kaçmadan ve karmaşıklaştırmadan sağlayacabileceklerinin açık ve net olması gerekir: (1) Bir projenin erken ve kavramsal kısmı,  (2)tasarımın ön hazırlık aşaması ve (3) detaylı tasarım aşaması. Burada tehlike gereksiz detaylar üzerinde çok fazla zaman kaybedilerek sürecin yavaşlatılmasıdır. Bisikletlilerin görüşleri şehir yönetimin başvurması muhtemel çok sayıda kaynaktan birisidir. Yetkililer, bu kaynaklardan aldıkları girdiler sayesinde talepleri ve ilgi odaklarını dengeli bir şekilde planlamaya aktararak dengeyi sağlamak ve projenin başarılı olmasını sağlamaktan sorumludur.

Bir diğer zorluk da çok sayıda eylem ve etkinlik yapılması ve bunlarla ilgili bilgi ve görüş paylaşacak birçok konuşmacının ve temsilcinin olması ve bu kişilerin bir işi olduğu için toplantılara katılmalarının zor olmasıdır. Her temsilcinin, diğerlerinin neyi tartıştığından haberdar olması gerekir. Bu aktif destek organizasyonları için bir zorluktur, yetkililerin veya kurum amirlerinin bu kişilerin toplantılara katılabilmesi konusunda yardımcı olması önemlidir. Pratik anlamda, toplantı gündemleri ve destek belgeleri detaylı bir şekilde, önceden bisiklet savunucularına gönderilerek konuyu tam olarak kavrayıp kendilerinden neyin beklendiğini tam olarak anlamaları ve bu sayede toplantıya doğru bilgi desteğiyle gelmeleri amaçlanmalıdır. Birçok örnekte bu karışıklıkları bertaraf etmek için yetkililerle iletişim içinde olacak bir çalışma grubu veya komitesi kurulur. Benzer bir uygulama Londra’da 1981’den 1986 ya kadar devam etti.

Görüşlerin tutarlılığı bir diğer anahtar noktadır. Öncelikle bir anlaşma sağlandıktan sonra, anlaşmayı imzalayanlar bu anlaşmayla bağlı kalmalıdır. Trafiğin sakinleştirilmesi, bisiklet şeritleri ya da ayrılmış bisiklet yollarının belli bir bölge için en iyi yatırım olup olmadığı gibi tipik anlaşmazlıklar vardır.  Temel nokta, bisikletlilerin bir şekilde güvenli ve çekici yollarda trafiğe çıkmalarının sağlanması olmalıdır.

Proje süreci bütün paydaşların katılımıyla geniş çaplı ve tam bir anlaşma sağlanarak ideal niteliğe ulaşmış olsa da deneyimlere göre bisiklet dernekleri süreci izlemeli, kaydedilen ilerlemeleri(eğer varsa) gözlemleyip gelişmelerle ilgili bilgi ve veri akışı sağlayarak sistemin daha da iyi hale getirilmesi ve bisikletlilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olunması için çalışmaya devam etmelidir. Bu yönlerden, yeni bisiklet veya trafik uygulamasının yapılacağı bölgelere yapılacak saha ziyaretleri çok yararlı olacaktır, ayrıca bu uygulamaları insanların görmesi de yeni fikirler doğmasına vesile olabilecektir.  Bisiklet dernekleri ve devlet organları arasındaki yüksek düzeyde bir politik işbirliği kapsamında İrlanda’daki National Bike Week (Ulusal Bisiklet Haftası) ve bisiklet hırsızlığını önleme gibi kampanyaların yaratılması bisikletin teşvik edilmesi konusunda önemli faydalar sağlar. Diğer bir örnek ise ‘Hırsızdan Kaçının’ adlı, belediye, bölge polisi ve Dublin’deki yerel bisiklet derneği işbirliği ile hazırlanan videodur.

“Bisiklet için şehirde yaptıkların konusuna medyanın ilgisini çek ve bu hikayeyi anlatmalarını sağla. – bu Odense’de çok işe yaradı.”

Steen Moller

Kültür ve çevre planlama başkanı, Odense

 

5.5 Sonuç

Özetle, paydaşlar ve belediye arasındaki işbirliği fikirlerin ve girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarına da uzanan sürekli bir çalışmadır. Fikirlerin ortaya çıkarılması, ihtiyaçların karşılıklı olarak anlaşılması, verilen son kararın daha fazla paydaş tarafından sahiplenilmesi için bu son derece yüksek motivasyona sahip gruplardan yararlanmak çok önemlidir. Çok katılımlı bir işbirliği ,Avrupa şehirlerinde güçlü bir bisiklet kültürünün yaratılması için ilerleme sağlayabilir.

Bazı şehirlerde bisikletin desteklenmesi için yapılan girişimler bisikletçilerden gelmişken bazı şehirlerde ise politikacılar ve yetkililerden gelmiştir. Kullanıcılarla bir iletişimin olmasının yararlarının bilincinde olarak o şehrin bisikletle ilgisi olmayan insanlarına da ulaşılması gerektiğinin de bilinmesi gerekir. Son olarak kullanıcı gruplarıyla yapılan iyi bir iş birliği, başarıyı yakalamak daha fazla şans sunacak olan iyi projelere, bu da yapılan yatırımların boşa gitmemesine vesile olur.

 

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s